Caso 1_Microcirugía coordinada con Ortodoncia: Exposición de caninos incluídos

Caso_ 1 Microcirugía coordinada con Ortodoncia: Exposición de caninos incluídos

Inicio

Canino incluído y persistencia de canino temporal

Intraquirúrgico

Exposición de canino incluído

Postquirúrgico

Postquirúrgico inmediato a exposición de canino incluido. Adhesión de cadeneta para traccion ortodóncica.

RX Panorámica

RX Panorámica. Canino 13 incluido